• Våra normala leveranstider är 2 -5 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

  • Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@otterdirekt.se.

  • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

  • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

  • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. 

Följ oss på Facebook